Galileo Travel
Bulgaria, Aksakovo
Varna District
4A, Capt. Petko Voyvoda str.
Т. +359 887 85 90 31
FollowFollow
Hunting tourism
Discover
special places
for Hunting tourism
Sea tourism
Discover
special places
for Sea tourism
Home

World's Special Places

Top offers
Cyprus
Special selection of travel offers Cyprus
Galileo Travel
Sign up for Galileo Travel newsletter
and receive our exciting offers
Discover

Bulgaria's
hidden places
selected by Galileo Travel

Galileo Travel offer selection of hidden places which worth visiting but are, not known why, outside top travel suggestions.

Galileo Travel
Bulgaria's
hidden places
Bulgaria's hidden places
Galileo
Travel

Find travel by interest

Enjoy Galileo Travel's choice of travel offers.
Find your vacation
According to your interests or call
Т. +359 887 85 90 31
Hunting tourism
Hunting tourism
Galileo Travel
Wine & Food
Wine & Food
Galileo Travel
Cultural tourism
Cultural tourism
Galileo Travel
Golf tourism
Golf tourism
Galileo Travel
SPA Tourism
SPA Tourism
Galileo Travel
Cruises
Cruises
Galileo Travel
Mountain trips
Mountain trips
Galileo Travel
Family tourism
Family tourism
Galileo Travel
Business trips
Business trips
Galileo Travel
Sea tourism
Sea tourism
Galileo Travel
Rural tourism
Rural tourism
Galileo Travel
Individual trips
Individual trips
Galileo Travel
Exotic trips
Exotic trips
Galileo Travel
Shopping tours
Shopping tours
Galileo Travel
You will be able to pay by

Home About us Travel by interest Destinations Hotels Contact us

Galileo Travel (New Travel Tour Ltd.), Bulgaria, Aksakovo Varna District 4A, Capt. Petko Voyvoda str., Т. +359 887 85 90 31

Destinations Cyprus

Tourism Hunting tourism Wine & Food Cultural tourism Golf tourism SPA Tourism Cruises Mountain trips Family tourism Business trips Sea tourism Rural tourism Individual trips Exotic trips Shopping tours

Сайтът е създаден по Проект BG 255697812584 финансиран от ПРСР
Мярка "Подкрепа за създаване и резвитие на микропредприятия" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, съфинансирана от ЕС. Цялата информация в сайта е отговорност на бенефициента и не представлява официална позиция на Европейския съюз или негова институция.
© 2014 - 2019 New Travel Tour Ltd., Company ID: 202260397, company registred under Bulgarian law, Web design by Informano